Saint Louis Super Swiss 2023
2023-03-11 - 2023-03-19
Durarbayli, Vasif
00h:06m:03s
½
8
7
6
5
4
3
2
1
a
b
c
d
e
f
g
h
Escalante Ramirez, Brian Sebasti
00h:00m:10s
½
Analysis
EvalLine
060. Kc5 Rf3 61. Ra8 Kxg4 62. a4 Rf5+ 63. Kb6 Rf6+ 64. Kb5 Rf5+ 65. Kb6
060. Kc7 Rd3 61. Kc6 Kh4 62. Ra8 Kxg4 63. a4 Ra3 64. Kb6 Kf3 65. Rf8+ Ke3 66. Rg8 Rxa4 67. Rxg5 Ra1 68. Rg8 Kf3 69. Kc5 Ke3 70. Rf8 Ra6 71. Kb4 Ra1
060. Kc6 Rf3 61. Ra8 Kxg4 62. a4 Rf6+ 63. Kb5 Rf5+ 64. Kb4 Rf4+ 65. Kb5
060. Ke5 Rf3 61. Kd6 Rc3 62. Kd5 Kh4 63. Kd4 Rh3 64. Kc5 Rf3 65. Ra8 Kxg4 66. a4 Rf5+ 67. Kb6 Rf6+ 68. Kb5 Rf5+
Stockfish 15, 3 sec, depth 30, 4473192 nodes
Moves

1e4 c5 2Nf3 d6 3d4 cxd4 4Nxd4 Nf6 5Nc3 a6 6Be3 e5 7Nf3 Be7 8Bc4 Be6 9Bxe6 fxe6 10Ng5 Qd7 11Qf3 Nc6 12Qh3 Nd8 13O-O-O h6 14Bb6 O-O 15Bxd8 hxg5 16Bxe7 Qxe7 17Rd2 b5 18Qe3 b4 19Nd1 d5 20exd5 exd5 21Qxg5 Qe6 22Qg6 d4 23Kb1 a5 24Re1 Rad8 25f3 a4 26Nf2 b3 27a3 bxc2+ 28Rxc2 Qd6 29Ne4 Nxe4 30Qxe4 Rfe8 31Rc6 Qd7 32Rec1 d3 33Rd1 Qd4 34Rc3 Qxe4 35fxe4 Rd4 36Rdxd3 Rxe4 37Re3 Rg4 38g3 Kf7 39Rc6 Re6 40Rc7+ Kg6 41Kc2 Rd4 42Rd3 Rxd3 43Kxd3 e4+ 44Kd4 e3 45Rc1 Kf5 46h3 Rb6 47Rc5+ Kf6 48Rc2 Rb3 49Re2 Kf5 50Rg2 g6 51Re2 g5 52Rxe3 Rxb2 53g4+ Kf4 54Re4+ Kg3 55Ke5 Kxh3 56Rxa4 Rb3 57Kd5 Rg3 58Ke5 Rf3 59Kd6 Rg3 ½-½