Riyadh Calendar Chess Championship 2023
2023-03-17 - 2023-03-18
Abdirahman, Omar Sheikh
00h:00m:11s
0
8
7
6
5
4
3
2
1
a
b
c
d
e
f
g
h
Abdi, Zineb Dina
00h:08m:31s
1
Analysis
EvalLine
  
  
  
  
 
Moves

1e4 c6 2d4 d5 3exd5 cxd5 4Bd3 Nf6 5c3 Nc6 6Bf4 Bg4 7Qb3 Qc8 8Nd2 e6 9Ngf3 Be7 10O-O O-O 11Rae1 Bh5 12Ne5 Nxe5 13Bxe5 Nd7 14Bg3 Bf6 15f4 g6 16h3 Qc6 17Qc2 Bg7 18Bh2 f5 19Re3 Nf6 20Rfe1 Ne4 21g4 fxg4 22Nxe4 dxe4 23Bxe4 Qd7 24Bg2 Rfe8 25Qb3 Kh8 26Rxe6 Rxe6 27Qxe6 Qxe6 28Rxe6 gxh3 29Bxh3 Bf3 30Re7 Kg8 31Bg2 Bxg2 32Kxg2 b5 33Rb7 a6 34Kf3 Rf8 35Rb6 Ra8 36Kg4 Kf7 37f5 Re8 38fxg6+ hxg6 39Rb7+ Kf8 40Rb8 Rxb8 41Bxb8 Kf7 42Kf4 Ke6 43Ke4 Bf6 44b3 Kd7 45Be5 1-0