FIDE World Chess Olympiad 2022
2022-07-27 - 2022-08-10
Koumba, Mounguen Jose Evrard
00h:11m:40s
0
8
7
6
5
4
3
2
1
a
b
c
d
e
f
g
h
Msellek, Ilyass
00h:04m:43s
1
Analysis
EvalLine
100043... Kb8 44. Qa7+ Kc8 45. Rc7#
100043... Qb7 44. Qxb7#
  
  
Stockfish 15, 3 sec, depth 245, 16432 nodes
Moves

1e4 c5 2Nf3 d6 3Bb5+ Bd7 4Bxd7+ Qxd7 5O-O Nc6 6c3 Nf6 7Re1 g6 8d4 cxd4 9cxd4 e5 10Nc3 Bg7 11h3 O-O 12Bg5 Nh5 13dxe5 Nxe5 14Nd5 Rae8 15Rc1 Nc6 16g4 h6 17Bd2 Nf6 18Nxf6+ Bxf6 19Bxh6 Bg7 20Qd2 Re6 21Bxg7 Kxg7 22Nd4 Rf6 23Nxc6 bxc6 24Qc3 g5 25e5 dxe5 26Rxe5 Kg6 27Qe3 Rf4 28Re4 Rf6 29Rc5 Qd6 30Rxg5+ Kh7 31Rh5+ Kg7 32Ree5 Rd8 33Reg5+ Rg6 34Qc3+ f6 35Rxg6+ Kxg6 36Qe3 Kf7 37Qxa7+ Ke6 38Kg2 Qb4 39Qe3+ Kd6 40a3 Qxb2 41Qd3+ Kc7 42Rh7+ Kc8 43Qa6+ 1-0