FIDE World Chess Olympiad 2022
2022-07-27 - 2022-08-10
Lee, Jun Hyeok
00h:10m:24s
1
8
7
6
5
4
3
2
1
a
b
c
d
e
f
g
h
Senglek, Khonsavanh
00h:06m:08s
0
Analysis
EvalLine
  
  
  
  
 
Moves

1e4 e5 2Nf3 d5 3exd5 Bd6 4Bb5+ c6 5dxc6 bxc6 6Bc4 e4 7Nd4 Qg5 8Bf1 Qe5 9Nb3 Nf6 10h3 O-O 11Nc3 a5 12a4 Na6 13Na2 Rd8 14Qe2 Be6 15d4 exd3 16Qxe5 Bxe5 17Nxa5 Bxa2 18Bxd3 Bd5 19O-O Nb4 20Nb7 Rdb8 21Nc5 Bd6 22Be3 Bxc5 23Bxc5 Nxd3 24cxd3 Rxb2 25a5 Rb5 26Bb6 Nd7 27Bc7 f6 28Rfe1 Kf7 29a6 Ra7 30Bd6 Nc5 31Ra3 Nxa6 32Rea1 Rd7 33Bf4 Nc5 34d4 Ne6 35Be3 f5 36g3 Rdb7 37Ra7 Rxa7 38Rxa7+ Kf6 39Ra1 g5 40f4 Rb2 41fxg5+ Nxg5 42Bxg5+ Kxg5 43Ra7 Rg2+ 44Kf1 Rxg3 45Rxh7 Kf4 46h4 Ke3 47h5 Bc4+ 48Ke1 Rg1# 0-1