FIDE World Chess Olympiad 2022
2022-07-27 - 2022-08-10
Asante, Debesai Zerabruk
00h:01m:53s
½
8
7
6
5
4
3
2
1
a
b
c
d
e
f
g
h
Steil-Antoni, Fiona
00h:16m:50s
½
Analysis
EvalLine
043... Bb7+ 44. Ke3
0.5443... Kg7 44. Nc3 Bb7+ 45. Ke3 fxg5 46. hxg5 h4 47. Ne4 h3 48. Kf2 Bc8 49. Nd6 Ba6 50. f6+ Kg6 51. Nf5 h2 52. Kg2 Bxd3 53. Ne7+ Kf7 54. Kxh2 Bb5 55. Kg3 Ke6 56. Kf3 Be8 57. Kg4 Bf7 58. Nf5 Bg6 59. Ne3 Be8 60. Kh4 Bf7 61. Ng4 Bg6 62. Nxe5 Kxe5 63. f7 Bxf7 64. Kh3
3.743... Ke7 44. Nc3
4.443... Bd7 44. g6+ Kf8 45. Nc3 Bc6+ 46. Nd5 Bb7 47. d4 exd4 48. Kxd4 Bc8 49. Ne3 Bb7 50. Nc4 Bc6 51. Nd6 Ba4 52. Kd5 Bd7 53. Kc5 Ba4 54. Kb6 Ke7 55. g7 Bb3 56. Kc7 Ba2 57. Nc8+ Kf7 58. Kd7 Bb3 59. g8=Q+ Kxg8
Stockfish 15, 3 sec, depth 23, 6312776 nodes
Moves

1e4 c6 2Ne2 d6 3d4 Nf6 4Nbc3 Nbd7 5g3 e5 6Bg2 Be7 7O-O O-O 8h3 Re8 9Be3 Bf8 10Qd2 b5 11a3 Qc7 12f4 Bb7 13dxe5 dxe5 14f5 Bc5 15Bxc5 Nxc5 16Qe3 Qb6 17Kh2 Na4 18Qxb6 Nxb6 19b3 Rad8 20Rad1 a5 21g4 h6 22Rxd8 Rxd8 23Rd1 Rxd1 24Nxd1 b4 25axb4 axb4 26Nc1 c5 27Nf2 c4 28h4 Nfd7 29bxc4 Nxc4 30Ncd3 Ne3 31Nxb4 Nc5 32Nbd3 Nxd3 33cxd3 Ba6 34Kg3 Nxg2 35Kxg2 f6 36Kf3 Kf7 37Ke3 g6 38Nd1 h5 39g5 gxf5 40exf5 Bc8 41Ke4 Bb7+ 42Ke3 Bc8 43Ke4 ½-½